നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗ്‌ ഇവിടെ ചേർക്കാം. താങ്കളുടെ ബ്ലോഗ്‌ അഡ്രസ്സ് ഇവിടെ കമൻറ് കോളത്തിൽ ചേർക്കുമല്ലോ താങ്കൾ സ്ഥിരമായി വായിക്കുന്ന ബ്ലോഗുകളുടെ ലിങ്കുകളും കൊടുക്കുക. താങ്കളുടെ ബ്ലോഗ്‌ ഏതു വിഭാഗത്തിൽ പെടും എന്ന് കൂടി സൂചിപ്പിച്ചാൽ അത് ഏറെ സഹായകരമാകും. ബ്ലോഗ്‌ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നതിനു മുമ്പ് വയനാബ്ലോഗ്മുറിയിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഓരോ കാറ്റഗറിയിലും പരിശോധിക്കുക

125 comments:

animesh xavier said...

http://animeshxavier.blogspot.in

കഥയെന്നോ ജീവിതമെന്നൊ ഒക്കെ പറയാമെന്നു തോന്നുന്നു)

Nabeela Parveez said...

http://nabeelaparvees.blogspot.com/

Naushu said...

http://www.kvnaushad.blogspot.com/

http://naushad-kv.blogspot.com/

ഹരിപ്രിയ said...

http://enteashtapadi.blogspot.in

അനുഭവങ്ങളും കുറച്ച് കഥകളും ...

കുട്ടനാടന്‍ കാറ്റ് said...

http://kuttanadankatt.blogspot.com/

{അബ്ദുല്ല തളിക്കുളം} said...
This comment has been removed by the author.
UBAID. P.T said...
This comment has been removed by the author.
Suresh Nellikode said...


ചാരുദത്തന്‍റെ സ്വകാര്യങ്ങള്‍

www.charudathan.blogspot.com

(അനുഭവം, കവിത, സിനിമ)

Suresh Nellikode said...

www.myjumplines.wordpress.com

(Personal Notes)

സജീര്‍ നടുവണ്ണൂര്... said...

http://entenelambari.blogspot.in/
Stories...

aneesh kaathi said...

http://kaathi-njan.blogspot.com/

{അബ്ദുല്ല തളിക്കുളം} said...
This comment has been removed by the author.
{അബ്ദുല്ല തളിക്കുളം} said...

അനുഭവ കഥകള്‍ http://wwwachuspakalnakahathrngal.blogspot.ae/

GeeKay said...

http://ganeshkerala.blogspot.in/


ഫോട്ടോ ബ്ലോഗുകള്‍

ഡോ. പി. മാലങ്കോട് said...

പലവക
http://www.drpmalankot0.blogspot.com

Miscellaneous: (English)
http://www.drpmalankot2000.blogspot.com/

Please give me this page's HTML to add in my blog. Thanks.

Alikoya KK said...
This comment has been removed by the author.
Alikoya KK said...

ചിരിയായിരം (ഫലിതം മാത്രം)

http://chiri000.blogspot.in/

അസ് ലു said...

http://aslahahamed.blogspot.com/

General catgry

ഷൈജു നമ്പ്യാര്‍ said...

http://verittaveethiyil.blogspot.com/
വേറിട്ട വീഥിയില്‍

വിനോദ് said...

കഥകള്‍

http:/vinjalakam.blogspot.com/

Dr. Indhumenon said...

ഇതുവരെയുള്ള ബ്ലോഗുകൾ വായനാമുറിയിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് .. ബ്ലോഗ്‌ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നതിനു മുമ്പ് വയനാബ്ലോഗ്മുറിയിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഓരോ കാറ്റഗറിയിലും പരിശോധിക്കുക

ശ്യാം കനാടന്‍ said...

കവിതകള്‍

www.shyamkanadan.blogspot.com

ബിജുകുമാര്‍ alakode said...

http://minibijukumar.blogspot.com/
കഥ, യാത്രാവിവരണം, ലേഖനം.

shareef bin kareem said...

www.kusumam.blogspot.in

rahul pillai said...

http://kuttikaly.blogspot.in/---

ഡോ. പി. മാലങ്കോട് said...
This comment has been removed by the author.
Dr. Indhumenon said...

രാഹുൽ പിള്ളയുടെത് ഒഴിച്ച് മറ്റെല്ലാ ബ്ലോഗുകളും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. രാഹുലിന്റെ ബ്ലോഗ്‌ ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, താങ്കളുടെ യു ആർ എൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല

ബ്ലോഗ്‌ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നതിനു മുമ്പ് വയനാബ്ലോഗ്മുറിയിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഓരോ കാറ്റഗറിയിലും പരിശോധിക്കുക

വിനോദ് said...

കഥകള്‍

http:/vinjalakam.blogspot.com/

Anonymous said...

കാര്യാ വിചാരങ്ങൾ

ജയരാജ് said...


http://cheriyalokavumvaliyamanushyarum.blogspot.com/

പ്രതികരണം, അനുഭവങ്ങൾ...

Vishnulal Uc said...

കഥ, അനുഭവം, കവിത, ആനുകാലികം... എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും വരും :))
http://rainnostalgia.blogspot.com/

ലി ബി said...

http://libinsonsam.blogspot.com

(നര്‍മ്മം ,അനുഭവം )

RAGHU MENON said...

http://nurungukadha.blogspot.in/

കഥകൾ - അനുഭവങ്ങൾ

nalina kumari said...

http://nalinadhalangal.blogspot.in/2013/05/blog-post.html

കവിത

nalina kumari said...

http://nalinadhalangal.blogspot.in/2013/04/blog-post.html
കഥ

nalina kumari said...

http://nalinadhalangal.blogspot.in/2013/03/blog-post.html

കവിത

nalina kumari said...

http://nalinadhalangal.blogspot.in/2013/01/blog-post.html

കവിത

ജിനേഷ്(വിവരക്കേടുകള്‍) said...

http://vivarakketukal.blogspot.in
പലവക

Science Initiative said...

http://blogspot.scientia.org.in/
Education

കുറ്റിലഞ്ഞിക്കാരന്‍ said...

കഥ, അനുഭവം, കവിത, ആനുകാലികം... എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും വരും...

http://sunaists.blogspot.in/

Prasannakumary Raghavan said...

ഹലോ,
പലവക
http://goweri2.blogspot.com/

ചെറുകഥ(‘ചെറുകഥ‘ എന്ന് ഒരു കൂട്ടം കണ്ടോ എന്നോർക്കുന്നില്ല)

http://myfantasyworld100.blogspot.com/

ഇംഗ്ലീഷ് ബ്ലോഗുകൾ
http://indiablooming.com/
http://weddingsandmarriages.blogspot.com/

ഇത് ഒരു കൂട്ടു ബ്ലോഗ്
http://keralatomorrow10.blogspot.com/

ഈ അവസരത്തിനു സന്തോഷമുണ്ട്:)

cyril george said...

എന്റെ ബ്ലോഗ് ഇതാ.....
http://pullooramparavarthakal.blogspot.in/

Dr. Indhumenon said...

ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ ബ്ലോഗുകളും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.
കൂടുതൽ ബ്ലോഗുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വയനാബ്ലോഗ് മുറിയുടെ ലോഗോ കൂടി നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിൽ ചേർത്ത് കൂടുതൽ ബ്ലോഗർമ്മാരിൽ എത്തിക്കുമല്ലോ...!!

ബ്ലോഗ്‌ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നതിനു മുമ്പ് വയനാബ്ലോഗ്മുറിയിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഓരോ കാറ്റഗറിയിലും പരിശോധിക്കുക

Dr. Indhumenon said...

ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ ബ്ലോഗുകളും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

കൂടുതൽ ബ്ലോഗുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വയനാബ്ലോഗ് മുറിയുടെ ലോഗോ കൂടി നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിൽ ചേർത്ത് കൂടുതൽ ബ്ലോഗർമ്മാരിൽ എത്തിക്കുമല്ലോ...!!

ബ്ലോഗ്‌ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നതിനു മുമ്പ് വയനാബ്ലോഗ്മുറിയിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഓരോ കാറ്റഗറിയിലും പരിശോധിക്കുക

ഏതെങ്കിലും ബ്ലോഗുകൾ കാറ്റഗറികൾ മാറി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയിച്ചാൽ മാറ്റുന്നതായിരിക്കും. ഒപ്പം ബ്ലോഗിനോപ്പമുള്ള പേരും. ചില ബ്ലോഗുകളിൽ പേരില്ലാത്തതിനാൽ ചേർത്തിട്ടില്ല. ബ്ലോഗ്‌ വിലാസത്തിനോപ്പം പേര് കൂടി ചേർത്താൽ നന്നായിരിക്കും

കൊമ്പന്‍ said...

www.iylaseri.com
പലവക

nalina kumari said...

http://nalinadhalangal.blogspot.in/

nalina kumari said...

katha
kavitha

Prasannakumary Raghavan said...

ഹൈ,
മുൻപയച്ചതിൽ രണ്ടെന്നമേ ചേർത്തിരുന്നുള്ളൂ. ചേർത്തതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്.

അതിനാൽ ബാക്കി മൂന്ന്ചേർക്കുന്നതിലേക്കായി വീണ്ടും അയക്കുന്നു

http://goweri2.blogspot.com/ (പലവക്)

http://weddingsandmarriages.blogspot.com/ (ഇംഗ്ലീഷ്)

http://keralatomorrow10.blogspot.com/ (ഗ്രൂപ്പ ബ്ലോഗ്)

Dr. Niyaz Mohammed said...

www.swapnakoodu123.blogspot.com

അനുഭവകഥകള്‍

ദൃശ്യ- INTIMATE STRANGER said...

hi,

http://strangerintimate.blogspot.com/
പലവക

Santhosh said...

http://neeraaga.blogspot.ae/

vettathan g said...

വെട്ടത്താന്‍-കഥകള്‍, ഓര്‍മ്മകള്‍ , വിലയിരുത്തലുകള്‍......

http:// vettathan.blogspot.com

SHAMSUDEEN THOPPIL said...

www.hrdyam.blogspot.com
നിമിഷ നേരംകൊണ്ട് തീര്‍ന്നു പോകാവുന്ന ജീവിതത്തിനിടയില്‍ നന്‍മയുടെ വെട്ടം തെളീക്കാനുള്ള ഒരു എളിയ ശ്രമം.ഹൃദയ വേദനകള്‍ പങ്കു വെക്കാനുള്ള ഒരു ഇടം...

വാഴക്കോടന്‍ ‍// vazhakodan said...

www.vazhakkodan.com
ആക്ഷേപഹാസ്യങ്ങൾ ,നർമ്മം
http://vazhakodan.blogspot.in/
കഥ
http://vazhakodan3.blogspot.in/
കവിത

kurachu kaalamaayi leavil aanu ! udan varum!

Aarsha Sophy Abhilash said...

swanthamsyama.blogspot.com

കഥകള്‍ ഉണ്ട്,കവിതകള്‍ ഉണ്ട്, ഓര്‍മ്മകുറിപ്പുകളും ഉണ്ട് -ഒന്നോ രണ്ടോ ലേഖനങ്ങളും .... ഇതു വിഭാഗത്തില്‍ പെടുമെന്ന് ഇപോളും ഉറപ്പില്ല.. ഒരു "അവിയല്‍"

Sabu MH said...

http://www.neehaarabindhukkal.blogspot.co.nz/

Name: Sabu Hariharan
Posts: Story, Poem and other writings. Thank you.

RAGHU MENON said...

http://nurungukadha.blogspot.in/

achu said...

blog:http://aswanyachu.blogspot.in
category: kadha, anubhavangal, narmam, ormakkurippukal

usman said...

http://pallikkarayil.blogspot.com കവിതാബ്ലോഗ്. http://nirrav.blogspot.com ഫോട്ടോബ്ലോഗ്

Suresh Nellikode said...

http://charudathan.blogspot.com

(It's a mixed bag!)

Thank you.

Anonymous said...

sreeragam

Anonymous said...

karyavicharangal

Satheesh Kumar said...

http://vijanaveedhikal.blogspot.in/

സാമൂഹികം , പ്രതികരണങ്ങൾ..ഇന്നത്തെ ലോകം അതിജീവനത്തിനായി ചെയ്യുന്നവയുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ..

നജീബ് മൂടാടി said...

സാമൂഹിക വിഷയങ്ങള്‍ ,കഥ
http://www.palacharakkukada.blogspot.com/

Ashraf Ambalathu said...

http://ashraf-ambalathu.blogspot.ae/
അനുഭവങ്ങള്‍..

Jibin Abraham said...

http://strangersway.blogspot.com/

ഇതുവരെ കണ്ടെത്താത്ത കവിതകളെ തേടിയുള്ള വരികളുടെ ഒടുങ്ങാത്ത യാത്രയില്‍ അല്ലെങ്കില്‍ യാത്രക്കിടയില്‍ പൊട്ടിമുളയ്ക്കുന്നതാണ് ഈ ബ്ലോഗില്‍ ഉള്ളത്..

achu said...

http://aswanyachu.blogspot.in

ചില ഓര്‍മ്മകള്‍...,.. അനുഭവങ്ങള്‍...,... കഥകള്‍ ഒക്കെ എഴുതാന്‍ ആഗ്രഹിച്ചു... ബ്ലോഗ്‌ തുടങ്ങി.. പക്ഷെ.........

Akhil A.S said...

അന്നും മഴ പെയ്തിരുന്നു...


മഴ തരുന്ന പ്രണയവും അതിലലിഞ്ഞ വിരഹവും... ഇടകലര്‍ന്ന ഒരു ബ്ലോഗ് ...
" short writings "

Dr. Indhumenon said...

ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ ബ്ലോഗുകളും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

കൂടുതൽ ബ്ലോഗുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വയനാബ്ലോഗ് മുറിയുടെ ലോഗോ കൂടി നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിൽ ചേർത്ത് കൂടുതൽ ബ്ലോഗർമ്മാരിൽ എത്തിക്കുമല്ലോ...!!

ബ്ലോഗ്‌ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നതിനു മുമ്പ് വയനാബ്ലോഗ്മുറിയിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഓരോ കാറ്റഗറിയിലും പരിശോധിക്കുക

ഏതെങ്കിലും ബ്ലോഗുകൾ കാറ്റഗറികൾ മാറി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയിച്ചാൽ മാറ്റുന്നതായിരിക്കും. ഒപ്പം ബ്ലോഗിനോപ്പമുള്ള പേരും. ചില ബ്ലോഗുകളിൽ പേരില്ലാത്തതിനാൽ ചേർത്തിട്ടില്ല. ബ്ലോഗ്‌ വിലാസത്തിനോപ്പം പേര് കൂടി ചേർത്താൽ നന്നായിരിക്കും

ഫിറോസ്‌ said...

http://kannurpassenger.blogspot.in/

Narmam.. :)

Ashraf Nedumbala said...
This comment has been removed by the author.
Ashraf Nedumbala said...
This comment has been removed by the author.
ഒരു ഭ്രാന്തൻ said...

http://bhraanthanchintha.blogspot.in/

അങ്ങനൊന്നുമില്ല. പലവകയാ...

rishad richu said...
This comment has been removed by the author.
Vimal Suresh said...

http://viraadam.blogspot.com/
ചില കുത്തിക്കുറിക്കലുകള്‍ ..

http://vimalsuresh.com/
വളരെ നല്ല രീതിയില്‍ മുന്നോട്ടു പോകുന്ന എന്റെ ഒരു കുഞ്ഞു ബ്ലോഗ്‌

ദുര്‍ഗ said...

http://durgasree.blogspot.ae/

മനസ്സില്‍ ഉരുത്തിരിയുന്ന ചില കഥകളും ആശയങ്ങളും...

Shoukkathali loveshore said...

http://snehapoorvvam-shoukkathali.blogspot.com


കുറെ ടെക്നിക്കല്‍ വിവരങ്ങളും ആരോഗ്യവും എല്ലാം ഉള്ള ഒരു കുഞ്ഞു ബ്ലോഗ്ഗ്....

SOM PANICKER said...

ഞാന്‍ സോമരാജന്‍ പണിക്കര്‍ , വീട്ടുകാരും അരീക്കരക്കാരും അനിയന്‍ എന്നും പുറത്തുള്ള കൂട്ടുകാരും സഹപ്രവര്‍ത്തകരും സോം എന്നും വിളിക്കുന്നു . അമ്മയുടെ വാക്കുകള്‍ കടമെടുത്ത് പറഞ്ഞാല്‍ ഒരിക്കലും നേരെയാകും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു അസത്ത് ചെറുക്കന്‍ . ബയോ മെഡിക്കല്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദം . 8 വര്ഷം സൌദിയില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഹൈടെരബാദ് , കൊച്ചി ദാ ഇപ്പൊ മുംബയില്‍ . സാന്‍റാഡ് മെഡിക്കല്‍ സിസ്റ്റംസ് എന്നാ ഒരു ചെറു കമ്പനിയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ . സ്വന്തം സ്ഥലം പ്രീയപ്പെട്ട അരീക്കര . പാലാരിവട്ടത്ത് സ്വന്തം വീട് വാങ്ങി . ഭാര്യ ജയശ്രി കൊച്ചി മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ പാതോളജി പ്രഫസ്സര്‍ . മക്കള്‍ അശ്വതി മുംബയില്‍ എലെക്ട്രോനിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാര്‍ഥി , അടുത്തയാള്‍ അല്‍ക്ക. കൊച്ചിയില്‍ ഗ്ലോബല്‍ പബ്ലിക് സ്കൂളില്‍ എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ഥി . മുംബയില്‍ ഗോരേഗാവില്‍ താമസം , ഓഫീസ് സാന്താക്രുസീല്‍ . എഴുത്തുകാരന്‍ ആവണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു, ഇപ്പൊ കൈ അക്ഷരം നന്നാക്കികൊണ്ടിരിക്കുന്നു . സഞ്ചാര പ്രിയന്‍ , ഇരുപതു രാജ്യങ്ങള്‍ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് . അച്ഛനെപ്പോലെ റിട്ടയര്‍ ചെയ്തു അരീക്കര കൃഷിക്കാരന്‍ ആകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു . അരീക്കരയിലെ ഒരുപാട് ശുദ്ധാത്മാക്കളുടേയും അമ്മമാരുടെയും ഗുരുക്കന്മാരുടെയും പ്രാര്‍ഥനയുടെ ബാക്കിപത്രമാണ് എന്റെ ജീവിതം.
http://sompanicker.blogspot.in/

മോഹന്‍ said...

kuwaitimohan.blogspot.com

മോഹനീയം

- കവിതകള്‍

Manoj Kumar M said...

വെള്ളനാടന്‍ ഡയറി www.vellanadandiary.com

കഥ, കവിത, ലേഖനം, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയവയാണ്.. പലവക വിഭാഗത്തില്‍ പെടുത്താം..
നന്ദി..

Liju Kavungal Sudhakaran said...

പലവക ......

http://swapnasanjari.blogspot.ae/

Ryaz Elambilakode said...

http://ryazelambilakod.blogspot.in/

(ടെക്ക് ബ്ലോഗുകൾ)

Anitha Kappadan Govindan said...

പേര്- അനിതപ്രേംകുമാര്‍
ബ്ലോഗ്‌ അഡ്രസ്‌ :www.anithakg.blogspot.com
കഥ, കവിത ,നോവല്‍, ലേഖനം എല്ലാം ഈ ബ്ലോഗില്‍ കാണാം. അതുകൊണ്ട് ഏതു വിഭാഗം എന്നറിയില്ല. ഉള്‍പ്പെടുത്തുമെന്ന് കരുതട്ടെ--

Anu Raj said...

ഇരുള്‍ നിലാവ്
irunilavu.blogspot.com
കവിത By Anuraj.K.S

റോബിന്‍ said...

പടവന്‍റെ പടവാള്‍

http://merobinhood.blogspot.in/

പലവക

ജെപി @ ചെറ്റപൊര said...

http://chettapora.blogspot.in/

കഥയും കവിതയും പുസ്തകനിരൂപണവും

MOHANAN NAMBISSAN said...

my blog: mohanam http://mohanantiurnambissan.blogspot.in/

MOHANAN NAMBISSAN said...

my blog : kathakali promotion society peringodehttp://kathakalipromotionsociety.blogspot.in/

GeeKay said...

http://vakkukalvarikal.blogspot.in/

nas said...

http://wonderfullyhtisworld.blogspot.com/2012/01/blog-post_6140.html


(മതവുമായി ബന്ധപെട്ടത്)

മോഹന്‍ said...

mohavazhikal.blogspot.com

മോഹവഴികള്‍

യാത്രാവിവരണം

യാത്രയുടെ ലഹരി പങ്കു വെക്കാം.ചീയേര്‍സ്

മോഹന്‍ said...

mohavazhikal.blogspot.com

മോഹവഴികള്‍

യാത്രാ ബ്ലോഗ്‌

മോഹന്‍ said...

veruthekal.blogspot.com

വെറുതെ

പലവക കുറിപ്പുകള്‍

മോഹന്‍ said...

veruthekal.blogspot.com

വെറുതെ - പലവക കുറിപ്പുകള്‍
kuwaitimohan@rediffmail.com

lishana said...

lishanakurikkal.blogspot.in

CHECKPOST- kooduthalum annubhavangal.

Kand muttiyillatha othiri blogs ivide kandu. Santhosham. Samayam pole nokkan shramikkam

muneer v ibrahim said...

www.muneeronline.com

malayalam tech blog [ computer, mobile tips and tricks , child hud memmories etc ]

rishad richu said...

http://snakemaster749.blogspot.com/ പാമ്പുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം

മെഹദ്‌ മഖ്‌ബൂല്‍ said...
This comment has been removed by the author.
സനീഷ് പുത്തൂരത്ത് said...

http://saneeshputhurath.blogspot.in

അങ്ങനെ വിഭാഗീയത ഒന്നും ഇല്ല, എന്‍റെ ചില്ലറ എഴുത്ത് കുത്തുകള്‍...,..

Sudeep S said...

മലയാള ഭാഷയ്ക്ക് എന്റെ വക ഞാന്‍ നല്‍കാന്‍ ഉഉദ്ദേശിക്കുന്ന സംഭാവന
www.mazha.in

സുജയ said...
This comment has been removed by the author.
സുജയ said...

നിള http://njaanonnuparayatte.blogspot.in (കഥ, കവിത )

ഇള http://iniyumundottuparayan.blogspot.in/(ലേഖനം)

Anonymous said...

http://mangalodhayam.blogspot.in/

പലവക

Mahesh Kallayil said...

ബ്ലോഗന്‍ വില്ല - കഥ, കവിത

http://bloganvillakal.blogspot.in/

മനു. ആര്‍. ചന്ദ്രന്‍ said...

http://www.pachaponthan.in/ എന്നത് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ സംബന്ധമായുള്ള ഒരു ബ്ലോഗ്‌ ആണ്. എന്നാല്‍ ആരോഗ്യം എന്ന വിഷയത്തില്‍ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്.

സജീര്‍ നടുവണ്ണൂര്... said...

http://entenelambari.blogspot.com/

Joselet Mamprayil said...

നല്ല സംരംഭം.
ഇതും കൂടി ചേര്‍ക്കുമോ? (സിനിമാ ബ്ലോഗ്‌)
http://master-craftsmen.blogspot.ae/

Sum's said...

sumskruthikal.blogspot.com

kadakal, kavithakal

Sum's said...

sumskruthikal.blogspot.com

കഥകൾ, കവിതകൾ

സുനി said...

യാത്രാ വിവരണം
http://ourtrip-syamsuni.blogspot.com/

muneeragragami said...

http://kavithaalahari.blogspot.in

മലയാള കവിതകൾ


കവിത ലഹരിയാക്കിയവർക്ക് ഒരു ബ്ലോഗ്‌ :കവിതാലഹരി

BBM said...


പലവക ആണ് എന്റെ ബ്ലോഗ് . എല്ലാം ഉണ്ടതില്‍

http://manakkannu.blogspot.in/

Reading Therapy Series said...

http://readingtherapyseries.blogspot.com/

Blog Novel

Senu Eapen Thomas, Poovathoor said...

www.pazhamburanams.blogspot.com

Mahesh Kallayil said...

http://bloganvillakal.blogspot.in/

കവിത

Mahesh Kallayil said...

http://bloganvillakal.blogspot.in/

കവിത

Mahesh Kallayil said...

http://bloganvillakal.blogspot.in/

കവിത

Mahesh Kallayil said...

http://bloganvillakal.blogspot.in/

കവിത

Prakash chirakkal said...

manaswitha.blogspot.com
malayaalam kavithakal

shareef bin kareem said...

Www.kusumam.blogspot.in

shareef bin kareem said...

Yaathra

Thahir KK said...

ഓര്‍മ്മകള്‍ , വിലയിരുത്തലുകള്‍

www.thahirkk.com

Rajeev Shankar said...

ormmachinthukal.blogspot.com


ഓർമ്മയിൽ നിന്നും ചികഞ്ഞെടുത്ത ചില നിരീക്ഷണങ്ങൾ, യാത്രാകുറിപ്പുകൾ എന്നിവ. കൂടെ ചില കഥകളും...

Rajeev Shankar said...

ഓർമ്മകുറിപ്പുകളും കഥകളും

Rajeev Shankar said...

പ്രിയ അഡ്മിൻ, എന്റെ ബ്ലോഗ് കമന്റിൽ കൊടുത്തിരുന്നു. അത് വായനാമുറിയിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എങ്ങിനെ അറിയും ? ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് കണ്ടു പിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല.